Zasady i warunkiPostanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym bambolina.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
  "ME" Edward Maksymowicz
  ul. Inwalidów 9, 59-220 Legnica
  NIP 691 000 30 85
  REGON 390001307
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym bambolina.pl, zwanym dalej Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad.
 4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.
 6. Zawartość Sklepu Bambolina.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Sklepu.
 4. Klient jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.
 7. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji
 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do „ME” Edward Maksymowicz. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: Bambolina, ul. Inwalidów 9, 59-220 Legnica z dopiskiem, Reklamacja Bambolina, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bambolina@bambolina.pl z tytułem wiadomości ‚Reklamacja Bambolina’.
Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep bambolina.pl umożliwia Klientowi poprzez serwis składanie zamówień. Sklep ma prawo do odmowy rejestracji Klienta lub przyjęcia Zamówienia jak też usunięcia Konta Klienta lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 3. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu, analizowania efektywności serwisu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk. Więcej informacji na temat ciasteczek na stronie „Informacje o cookies”.
 4. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) jest własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Złożenie zamówienia

 1. Zakupów może dokonywać osoba zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pod adresem bambolina@bambolina.pl. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 4. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24 – w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
 5. Termin płatności wynosi 24h . Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem bambolina@bambolina.pl
 8. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy:                                  - do 7 dni roboczych w przypadku produktów gotowch.                                                                     - do 60 dni roboczych (produkt na zamówienie/pre order), chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji e-mailowo lub telefonicznie.
 9. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.
Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 3. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 300 zł Sklep pokrywa koszty transportu.
 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  • Przelewy 24. Informacje o tej formie płatności znajdują się na stronie www.przelewy24.pl
  • przelew tradycyjny
Dostawa

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów:
  1. Dostawa po przedpłacie:
   1. Przesyłka krajowa kurierska DPD- 16 zł
   2. Przesyłka krajowa kurierska InPost - 14 zł
   3. Przesyłka Europa i UE/ Poczta Polska - 45 zł
   4. Przesyłka Europa i UE/ UPS od 80 zł
   5. Przesyłka międzynarodaowa - Swiat / Poczta Polska 60 zł
   6. Przesyłka międzynarodaowa - Swiat / UPS 200 zł
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży za pobraniem.
 3. Cena za dostawę uwzględnia koszt przewoźnika oraz opakowanie przesyłki.
 4. Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem.
 5. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia i czas dostawy.
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.
 7.  Zwrot niedoręczonej paczki. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 30 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 8. Odmowy przyjęcia paczki. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% wartości dokonanych zakupów.
 9. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.
Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki
 2. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 3. Artykuły wyprodukowane na specjalne zamówienie klienta czyli produkty "pre order", jako ściśle związane z jego osobą zgodnie z ustawą nie podlegają prawu zwrotu i wymiany.
 4. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową poleconą na adres: Bambolina, ul. Inwalidów 9, 59-220 Legnica. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze dokonania zwrotu towaru na adres e-mail bambolina@bambolina.pl. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 8. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.
 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
 4. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Our story

B A M B O L I N A brand was created in 2010 with love
of knitting. Currently, our projects are addressed to small children. We create mainly hats for children by using knitting technics. We like simple design and good quality yarns.

All clothes are made of the most delicate and natural materials. We know how important the sensitive of children's skin is.

Today our collections are distributed by the world’s
finest boutiques in Europe, Asia and America. The production its located in Poland base on high quality materials.

We offer a unique baby and toddlers apparel and matching accessories that are not only loved by kids but also by their parents.

have you any questions?

if you have any question or doubts how to buy the Bambolina products please contact us here bambolina@bmbolina.pl

×